Voorschriften en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en worden dus niet aangevraagd via telefoon of mail! Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Tevens is het niet toegestaan dat wij medische resultaten doorsturen per mail.

Wij vragen om in te vullen documenten vanaf de volgende dag op te halen.
In te vullen documenten kan men afgeven aan het secretariaat, niet doorsturen per mail.