elektronisch delen van jouw gezondheidsinformatie

Elektronisch delen van jouw gezondheidsinformatie (e-health)

Medische zorgen voor een patiënt worden steeds minder het domein van 1 enkele arts.

Voor een optimale zorg kunnen jouw medische gegevens gedeeld worden  tussen artsen van een praktijk, tussen huisartsen en specialisten , met de dokter van wacht of op de spoed,….  Een optimale communicatie tussen de zorgverstrekkers die door jou worden geraadpleegd komt ongetwijfeld jouw gezondheid ten goede.

Recent werden er instrumenten ontwikkeld waarbij gezonheidsgegevens goed beschermd, EN MITS JOUW TOESTEMMING, online kunnen geplaatst worden en daarna door de verschillende artsen DIE JOUW TOESTEMMING HIERVOOR BEKOMEN HEBBEN – terug worden geraadpleegd.

Enkele voorbeelden zijn : de toegediende vaccinaties, allergieën, huidig medicatieschema , medische voorgeschiedenis , labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten.  U kunt ook vragen om sommige items WEL en andere NIET te delen.

Het knooppunt van deze ‘gezondheidsnetwerken’  is het e-health platform.

Je kunt jouw huisarts vragen om deze gegevens door te sturen naar het ‘gezondheidsnetwerk’ (Vitalink, Vaccinet). Eventueel zal hij het je zelf voorstellen.

Je kan ook vragen om foto’s , verslagen .. voor jou online te bekijken.

Voor al deze mogelijkheden is natuurlijk jouw uitdrukkelijke toestemming nodig (informed consent) .

Als je instemt met het principe van het beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens kan je jouw toestemming registreren (of intrekken: op ieder ogenblik mogelijk)

– via jouw huisarts , ziekenfonds, apotheker, ziekenhuis

– of via  https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent

In beide gevallen moet je hiervoor je e-ID bij de hand hebben

Meer informatie over het verlenen van toestemming vind je op www.patientconsent.be