COVID – 19

COVID-19 VACCINATIE:

Vanaf maandag 28/12/2020 start de COVID-19 vaccinatie campagne van de overheid.

Wij staan als groepspraktijk achter deze vaccinatie en laten ons zelf vaccineren.

De goedgekeurde vaccins blijken na controle door EMA en het FDA volledig veilig.

De vaccinatie zal in fasen verlopen.

België start eerst met fase 1A waarbij bewoners, personeel en vrijwilligers van rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuispersoneel en medisch personeel zullen gevaccineerd worden.

In een tweede fase (fase 1B) worden alle 65 plussers gevaccineerd gevolgd door de 45 plussers met risicofactoren voor COVID. In deze fase worden ook bepaalde risicoberoepen zoals politie en onderwijspersoneel gevaccineerd.

Nadien volgt de rest van de bevolking.

Voorlopig worden kinderen, zwangeren, vrouwen met een zwangerschapswens en personen die reeds een anafylactische shock gedaan hebben niet gevaccineerd.

De vaccinaties zullen op een centrale plaats gebeuren (meer info volgt) en niet in onze praktijk zelf. De overheid zal dit hele proces coördineren. Waarschijnlijk zal u een soort oproepingsbrief vanuit de gemeente krijgen. Wij raden jullie aan hier zoveel mogelijk op in te gaan. 

Voor meer info over de vaccinaties, druk hier.

 

CORONAVIRUS – COVID-19:

JE BENT ZIEK EN JOUW KLACHTEN KUNNEN WIJZEN OP COVID-19:

GELIEVE DAN GEEN ONLINE AFSPRAKEN TE BOEKEN!  

Patiënten met klachten worden door ons gezien na telefonische afspraak of door een mail te sturen naar (secretariaat@groepspraktijkdebron.be) Zij worden getest op corona indien wij dat nodig achten.

Dit kan alleen voor patiënten die bij ons een GMD hebben aangezien we de toevloed van patiënten de baas willen blijven.

Volgende klachten kunnen wijzen op COVID :

 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • verkouden
 • hoesten, kortademigheid
 • spierpijn
 • koorts
 • diarree, misselijkheid of braken
 • smaak- en geurverlies

Bel eerst naar 02 269 01 60 of mail ons (secretariaat@groepspraktijkdebron.be )

IK HEB HOOG-RISICO CONTACT GEHAD EN “CONTACT TRACING” HEEFT ME EEN CODE GEGEVEN, WAT NU?

Hoog-risico contacten, krijgen een code van “contract tracing”. Hiermee kunnen ze zelf OP DAG 7 een test inplannen in de triagepost.

Heb je een code ontvangen? KLIK HIER OM EEN TEST IN TE PLANNEN IN HET TRIAGECENTRUM

IK HEB EEN TEST LATEN UITVOEREN, WAAR VIND IK MIJN RESULTATEN?

U resultaten kan u raadplegen via: https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/  

Dan klikt u op Uitslag van mijn COVID-test, Ik woon in Vlaanderen – CoZo

Uitslag van mijn COVID-test

 

In het volgende filmpje legt men uit hoe u uw resultaten kan bekijken! Bekijk vanaf 0:58 voor de specifieke info.

KLIK HIER om het filmpje te bekijken

HOE GERAAK IN AAN EEN QUARANTAINE ATTEST?

Een quarantaine attest kan aangevraagd worden via volgende link. Dit is enkel voor de personen die reeds een test ingeboekt hebben. U heeft hiervoo uw test-code nodig:

LINK VOOR EEN QUARANTAINE TEST AAN TE VRAGEN

 

OVERZICHT:

Wanneer moet je je laten testen?
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Quand devez-vous vous faire tester ?
Quand devez-vous vous mettre en quarantaine ou en isolement ?

IK KOM TERUG UIT EEN RODE OF ORANJE ZONE (MEER DAN 48U):

U dient DIT ZELFBEOORDEELFORMULIER in te vullen van de overheid.

Afhankelijk van uw risico, krijgt u al dan niet een code om een test aan te vragen.

Heeft u een code ontvangen?

 • U gaat meteen 7 dagen in strikte quarantaine.
 • U plant een test 7 dagen na terugkomst.

KLIK HIER OM EEN TEST IN TE PLANNEN IN HET TRIAGECENTRUM

REGELS VAN DE PRAKTIJK:

 • Kom steeds met een MONDMASKER binnen!
 • Kom alleen naar de raadpleging of indien nodig met maximum 1 begeleider
 • Kinderen mogen begeleid worden door 1 volwassene
 • Wacht zoveel mogelijk buiten of op de parking (open lucht)
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen

Om het aantal patiënten in de wachtzaal zo veel mogelijk te beperken, moeten we ons houden aan het vooropgestelde tijdschema. Gelieve dan ook met max 1 à 2 klachten te komen en de consultatie goed voor te bereiden (vb. lijstje met medicatie die u nodig heeft).